Πως λειτουργεί το σύστημα EasyBike Hotel

1. Εγγραφή στην υπηρεσία
Ο ενδιαφερόμενος πελάτης προσέρχεται στο εξουσιοδοτημένο σημείο (π.χ. στην reception), ενημερώνεται για την υπηρεσία και τους όρους χρήσης (κόστος, πολιτική ορθής χρήσης*) και κάνει την εγγραφή του με την βοήθεια του αρμόδιου υπαλλήλου. Με την χρήση του ειδικού λογισμικού που παρέχεται με το σύστημα, παραδίδεται στο πελάτη μια ηλεκτρονική κάρτα (εφόσον έχει επιλεγεί η ηλεκτρονική παρακολούθηση) καθώς και ένα αριθμημένο κλειδί που αντιστοιχεί σε ένα ποδήλατο.
*Οι ίδιες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες και από την ειδική σελίδα του ξενοδοχείου στο internet.

2. Παραλαβή Ποδηλάτου
Με το κλειδί ο πελάτης ξεκλειδώνει το ποδήλατο και ξεκινά την διαδρομή του, για όσο χρόνο επιθυμεί. Εφόσον υπάρχει ηλεκτρονική κάρτα, αυτή θα βρίσκεται στη κατοχή του πελάτη για ολόκληρο τον χρόνο παραμονής του και επιστρέφεται με το πέρας του επιθυμητού χρόνο ενοικίασης.

3. Κλείδωμα Ποδηλάτου
Κατά την επιστροφή του ποδηλάτου ο πελάτης πρέπει να αφήσει το ποδήλατο στο κατάλληλο σημείο και να το κλειδώσει. Τότε μόνο είναι δυνατή η αφαίρεση του κλειδιού από το ποδήλατο. Οι πελάτες επιστρέφουν το κλειδί και παρουσιάζουν την κάρτα τους (εφόσον υπάρχει κάρτα) στον αρμόδιο υπάλληλο.

4. Αυτόματη Χρέωση Υπηρεσίας
Με την χρήση του λογισμικού και του ειδικού NFCBOX ο υπάλληλος "περνάει" την RFID κάρτα που υπολογίζει αυτόματα τον χρόνο χρήσης του ποδηλάτου και την τελική χρέωση σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του συστήματος. Το κόστος μπορεί να καταβάλλεται επιτόπου ή να προστίθεται στο κόστος παραμονής, μεταξύ των άλλων παρεχόμενων υπηρεσιών του καταλύματος. Σε περίπτωση λειτουργίας χωρίς κάρτα, ο υπάλληλος υπολογίζει τον χρόνο χρήσης χειροκίνητα.

Από τι αποτελείται το Easybike Hotel;

Το σύστημα EasyBike Hotel περιλαμβάνει:

  • Ποδήλατα ειδικής ανθεκτικής κατασκευής κατάλληλα για μίσθωση και χρήση σε αστικό ιστό.
  • Διακριτές βάσεις στήριξης και ασφάλισης των ποδηλάτων (καθώς και 1 "ρακέτα" /σήμανση υπηρεσίας)
  • Ειδική συσκευή ανάγνωσης ηλεκτρονικών καρτών RF-ID (NFCBOX)
  • Λογισμικό διαχείρισης μισθώσεων
  • Ηλεκτρονικές κάρτες RF-ID

Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν το συνολικό σύστημα ή μόνο επιμέρους στοιχεία του συστήματος ώστε να είναι προσαρμοσμένη η λειτουργία στις πραγματικές τους ανάγκες. Για τους πελάτες του EasyBike Hotel δημιουργείται και μια ιστοσελίδα προώθησης και περιγραφής λειτουργίας του συστήματος (landing page) χωρίς πρόσθετο κόστος.

Προαιρετικά μπορούν να προστεθούν:  

  • Κλειδαριές (Axa basta cable)
  • Κράνη
  • Ασφάλεια αστικής ευθύνης