Εργαλεία Διαχείρισης & Marketing

Tο λογισμικό που παρέχεται στο κατάλυμα έχει την δυνατότητα διαχείρισης των μισθώσεων χωρίς να απασχολεί ιδιαίτερα το προσωπικό και να διαταράσσεται η λειτουργία του καταλύματος. Το λογισμικό με την χρήση του ειδικού NFCBOX και των ηλεκτρονικών καρτών παρέχει την δυνατότητα καταχώρησης και διαχείρισης των μισθώσεων των ποδηλάτων και της εφαρμογής της τιμολογιακής πολιτικής, ενώ το κατάλυμα είναι σε θέση να γνωρίζει κάθε στιγμή τις μισθώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί, την κατάσταση του στόλου των ποδηλάτων και τις προτιμήσεις των χρηστών (σε χρόνο χρήσης, ποδήλατα, κλπ).

Το NFCBOX αποτελεί Ευρωπαϊκή καινοτομία για μίσθωση ποδηλάτων σε επανδρωμένους σταθμούς. Με την ίδια μονάδα είναι δυνατή και η εγγραφή χρήστη καθώς και η προσθήκη χρόνου χρήσης στην ηλεκτρονική κάρτα.

Η εφαρμογή διεκπεραιώνει τις εξής ενέργειες :
1. Συγκεντρώνει τα δεδομένα σε ειδική βάση δεδομένων για περαιτέρω αξιοποίηση
2. Παρέχει ειδικό περιβάλλον παρακολούθησης των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί και περαιτέρω παραμετροποίησης – διόρθωσης τους με βάση άλλα στοιχεία που γνωρίζει η υπηρεσία ή παράγονται από άλλα συστήματα
3. Παράγει στατιστικά στοιχεία λειτουργίας του συστήματος μίσθωσης

Τα στοιχεία που κατ ελάχιστον θα παράγονται για έναν χρήστη, μια ομάδα χρηστών ή και το σύνολο των χρηστών του συστήματος είναι :
i. Χρόνος έναρξης μίσθωσης
ii. Χρόνος λήξης μίσθωσης
iii. Αριθμός προηγούμενων μισθώσεων
iv. Κατάσταση παράδοσης ποδηλάτου. Αξιολόγηση χρήστη.
v. Παρακολούθηση τιμολογιακής πολιτικής. Αξιολόγηση χρήστη.
vi. Παρακολούθηση στόλου. Τεχνική αξιολόγηση στόλου.

Το λογισμικό είναι εγκατεστημένο κεντρικά σε servers της BrainBox και το κατάλυμα θα διαθέτει απομακρυσμένη πρόσβαση. Με την χρήση του λογισμικού θα καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση των στοιχείων λειτουργίας του συστήματος από κάθε Η/Υ ακόμη και από κινητό τηλέφωνο.

Το σύστημα είναι δυνατόν να διασυνδεθεί με άλλα όμοια συστήματα προκειμένου να είναι δυνατή η παραλαβή ποδηλάτων από ένα σημείο και η επιστροφή του σε ένα άλλο αλλά και η αρμονική συνεργασία του με το αυτοματοποιημένο σύστημα μίσθωσης ποδηλάτων EasyBike της εκάστοτε πόλης. 

 

Εργαλεία Μάρκετινγκ

Online Προώθηση

Τα καταλύματα που θα εγκαθιστούν συστήματα αυτόματης μίσθωσης Easybike Hotel συμπεριλαμβάνονται και προωθούνται μέσα από ειδική ιστοσελίδα της Brainbox. Μέσω διαδραστικού χάρτη (Google Maps), οι επισκέπτες της σελίδας έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν καταλύματα που προσφέρουν ποδήλατα προς ενοικίαση και με μέσω σχετικού συνδέσμου να οδηγούνται στην ιστοσελίδα για online κρατήσεις διαμονής και άλλων υπηρεσιών.

map

Οι υπηρεσίες μίσθωσης ποδηλάτων για ξενοδοχεία θα προωθηθούν και μέσω του εξειδικευμένου Blog www.Bikesharing.gr 

Ειδική Σήμανση
Με ειδική σήμανση που παρέχεται από την Brainbox, διαφημίζεται και τονίζεται η παροχή υπηρεσίας ενοικίασης ποδηλάτων, εντός αλλά και εκτός του καταλύματος. (Desktop Signage / Outdoor Racket Sign)

Landing Page
Μέσω ιστοσελίδας (landing page)που κουμπώνει στο site του καταλύματος σας, γίνεται προώθηση και περιγραφή λειτουργίας του συστήματος (π.χ. www.myhotel.gr/easybike).  Κατόπιν συμφωνίας με την επιχείρηση, μπορεί να προστεθεί και κατάλληλο σύστημα κρατήσεων για ενοικίαση ποδηλάτων.