Καινοτόμος Λειτουργία

Το σύστημα Easybike™ είναι ένα σύγχρονο σύστημα μίσθωσης ποδηλάτων τελευταίας γενιάς. Επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης ποδηλάτων με αυτοματοποιημένο τρόπο και υπολογίζει τον πραγματικό χρόνο χρήσης των ποδηλάτων και την χρέωση που αντιστοιχεί. Τα μέρη του συστήματος (ποδήλατα, βάσεις, λογισμικό, ηλεκτρονικές κάρτες, κλπ) διατίθενται ως συνολικό σύστημα ή και ως επιμέρους τμήματα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. Με τον τρόπο αυτό μπορεί το κατάλυμα να αποφασίσει το ύψος της επένδυσης που θα πραγματοποιήσει, τα επιμέρους τμήματα του συστήματος που θα χρησιμοποιήσει και το σενάριο λειτουργίας της υπηρεσίας που θα παρέχει. Η Brainbox διαθέτοντας ενεργό στόλο άνω των 2.000 ποδηλάτων σε 25 πόλεις της Ελλάδας, παρέχει σημαντικές πληροφορίες και τεχνογνωσία για την ανάπτυξη των υπηρεσιών ενοικίασης.

Προκειμένου να ενσωματώνεται αρμονικά σε περιοχές με διαφορετικές ανάγκες εξυπηρέτησης, τo σύστημα δημοσίων κοινόχρηστων ποδηλάτων EasyBike διατίθεται σε διαφορετικές εκδόσεις διαθέτοντας εξειδικευμένα χαρακτηριστικά για την κάθε περιοχή εγκατάστασης.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την συνολική παροχή της λύσης ξεκινώντας από τον σχεδιασμό και την συμβουλευτική γύρω από τα κοινόχρηστα ποδήλατα, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για ένταξη σε προγράμματα αστικής ανάπτυξης, την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος καθώς και την παροχή ολοκληρωμένης τεχνικής υποστήριξης για την απρόσκοπτη λειτουργία του.