Συχνές Ερωτήσεις σχετικά με το σύστημα EasyBike Hotel

Faq-icon    bike security faq

Τι ακριβώς είναι το σύστημα αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων easybikeHotel και πως διαφέρει από τις απλές ενοικιάσεις ποδηλάτων?
Το σύστημα EasyBike Hotel έχει αναπτυχθεί ειδικά για χρήση σε ξενοδοχεία και καταλύματα και περιλαμβάνει ηλεκτρικά υποβοηθούμενα ποδήλατα καθώς και κατάλληλο λογισμικό που εξυπηρετούν τον σκοπό αυτό. Σε αντίθεση με την απλή αγορά και διάθεση μοντέλων ποδηλάτων που συχνά δεν ενδείκνυνται για την συγκεκριμένη χρήση, την προμήθεια υλικών ή υπηρεσιών και τελικά την άσκοπη ανάλωση χρημάτων και παραγωγικού χρόνου, η επένδυση σε εξοπλισμό EasyBike Hotel εξασφαλίζει την καταληλλότητα του εξοπλισμού για την συγκεκριμένη χρήση και παρέχει όλες εκείνες τις ευκολίες και εγγυήσεις ώστε να παρέχει το κατάλυμα υπηρεσίες μίσθωσης χωρίς να διαταράσσεται η υπόλοιπη λειτουργία της επιχείρησης. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο από την προμήθεια του συστήματος η επιχείρηση είναι έτοιμη να παρέχει τον νέο εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης στους πελάτες της.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα ενός συστήματος αυτόματης μίσθωσης ποδηλάτων
Ελάχιστη εμπλοκή από πλευράς καταλύματος, προσφορά νέων υπηρεσιών, ενδυνάμωση περιβαλλοντικού προφίλ, κινητή διαφήμιση για το κατάλυμα, γρήγορη απόσβεση επένδυσης.

Ποια είναι και πως ορίζεται η πολιτική χρέωσης των ποδηλάτων?
Ανάλογα με την τοποθεσία και το είδος του καταλύματος, τον όποιο ανταγωνισμό σε αντίστοιχη παροχή υπηρεσιών στη περιοχή, προτείνουμε μια τιμολογιακή πολιτική (με χρονική διαβάθμιση) που θα κάνει την υπηρεσία προσιτή προς τους πελάτες αλλά και θα διασφαλίσει τη συντομότερη δυνατή απόσβεση της επένδυσης για το κατάλυμα.  

Προβλέπεται η χρήση κράνους;
Για την ασφάλεια του κάθε ποδηλάτη ενθαρρύνεται η χρήση κράνους ανεξάρτητως της διαδρομής που θα ακολουθηθεί. Η Brainbox σε συνεργασία με μεγάλη αλυσίδα αξεσουάρ ποδηλάτων, προσφέρει εκπτώσεις για την προμήθεια κρανών ή και άλλων αξεσουάρ για το κατάλυμα σας.  

Ποιοι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ποδήλατα Easybike; Υπάρχει ηλικιακός ή υψομετρικός περιορισμός κατά την χρήση - μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά;
Βάση της κατασκευής των συγκεκριμένων ποδηλάτων που παρέχονται στο σύστημα Easybike, ο αναβάτης πρέπει να έχει το ελάχιστο ύψος 1,60 μ. Βάση των όρων ενοικίασης που αποδέχεται ο κάθε πελάτης κατά τη διαδικασία εγγραφής, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας του ή να συνοδεύεται από αντίστοιχο ενήλικα, για να μπορέσει να νοικίασει ποδήλατο.

Τι θα συμβεί αν ένα ποδήλατο ή μέρος αυτού κλαπεί ή καταστραφεί κατά τη διάρκεια της ενοικίασης;
Σε περίπτωση που υπάρξει ολική κλοπή, καταστροφή ή βανδαλισμός κατά την διάρκεια της ενοικίασης, η χρέωση αντικατάστασης επιβαρύνει τον ενοικιαστή. Όλα αυτά προβλέπονται στους όρους ενοικίασης που αποδέχεται ο ενοικιαστής κατά την έναρξη της μίσθωσης.

Επεκτείνεται το σύστημα Easybike Hotel; Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός ποδηλάτων σε κάθε εγκατάταση;
Δεν υπάρχει ελάχιστος ή μέγιστος αριθμός ποδηλάτων. Το EasyBikeHotel μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες της κάθε καταλύμματος και να αποτελείται από όσα ποδήλατα είναι απαραίτητα. Ανάλογα με το μέγεθος του καταλύματος, τις ανάγκες κάλυψης της προσφερόμενης υπηρεσίας και την αντίστοιχη ζήτηση από τους πελάτες, το σύστημα μπορεί να επεκταθεί εύκολα και γρήγορα με την προμήθεια επιπλέων ποδηλάτων Easybike εφόσον απαιτείται. Ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στο μέγιστο αριθμό ποδηλάτων που μπορούν να φιλοξενηθούν σε ένα κατάλυμα, αρκεί να υπάρχει ο κατάλληλος χώρος τοποθέτησης σε εύκολα προσβάσιμο σημείο κοντά στη μονάδα.

Υπάρχουν minimum διαδικασίες/αποδοχής όρων ενοικίασης από τον ναυλωτή; Και πως γίνεται η διεκπεραίωση;   
Ο ενδιαφερόμενος πελάτης κατά την προσέλευση του στη υποδοχή του καταλύματος, ενημερώνεται από ειδικό έντυπο/φυλλάδιο για τις διαδικασίες αλλά και τους όρους ενοικίασης των ποδηλάτων (και τις συμβατικές υποχρεώσεις). Με την συμπλήρωση της ειδικής φόρμας ενοικίασης γίνεται και η αποδοχή των σχετικών όρων. Πρότυπα των συγκεκριμένων φυλλαδίων/εγγράφων παρέχονται στο κατάλυμα, κατά την διαδικασία παράδοσης του συστήματος.